/14

Du har 3 minutt til å fullføre prøven!


Avvik Test

Se etter feil eller forbedringsmuligheter

Velkommen til Avviks prøven

1 / 14

Hva bør gjøres hvis det oppdages at stillaset ikke er merket med siste inspeksjonsdato?

2 / 14

Hva bør du gjøre hvis du oppdager en løst stillasdel?

3 / 14

Finn avvik ( det er flere )

4 / 14

Finn Avvik

5 / 14

Hva er konsekvensen av manglende fallsikring på stillas over 2 meter?

6 / 14

Hvordan klassifiseres et avvik der stillaset ikke er korrekt forankret?

7 / 14

Hvordan håndteres et avvik der stillasgulvet er skadet eller mangler?

8 / 14

Hva er et avvik i sammenheng med stillasbruk?

9 / 14

Hva er riktig handling hvis stillaset mangler tilstrekkelig tilgang til arbeidshøyden?

10 / 14

Hva er et vanlig avvik som kan oppdages ved inspeksjon av stillas?

11 / 14

Finn Avvik ( Det er flere )

12 / 14

Finn Avvik

13 / 14

Hva er risikoen ved å ikke fjerne is eller snø fra stillaset?

14 / 14

Hvilket avvik oppstår når stillaset står på et ujevnt underlag?

Your score is

0%

Animasjon Demo

Ny stillas kampanje utkast