PRISTILBUD

Alt som er inkl. i service avtalen gjelder hver måned.
Alle priser er eks. mva.

  Nettside:

  Service avtale:

  [checkbox_custom servicenettside use_label_element "0|Nei takk" "549|Vanlige domener " "890|.as .global .store .shop "]

  10T med websupport: (*)

  [select_custom websupport
  "0|Nei takk" "3490|Ja takk"]

  Antall e-post brukere:

  Ekstra domener?

  Nettside?

  [checkbox_custom nettside use_label_element "14990|Ja takk"]

  PS: Ønsker du noen av produktene under
  må "nettside" også hukes av

  Bevegende innhold?

  [checkbox_custom bevegendeinnhold use_label_element "4990|Ja takk"]

  Bookingsystem?

  [checkbox_custom booking use_label_element "7490|Ja takk"]

  Nettbutikk?

  [checkbox_custom nettbutikk use_label_element "9990|Ja takk"]

  Sosiale medier:

  Serviceavtale?

  [checkbox_custom servicesosial use_label_element "549|Facebook + (2t grafisk)" "549|Instagram + (2t grafisk)" "990|Pakkeløsning"]

  Antall sider?

  PS: Har du 1 facebook side og 1 instagram side skriver du inn 2 ovenfor. Vil du bare ha en avtale på Facebook eller bare Instagram skriver du 1 ovenfor.

  PS: Budsjett på hvor mye du ønsker å bruke på annonsering per måned er opp til deg og vi kontakter deg om dette på mail.

  Annonsering?

  [checkbox_custom annonseringsosial use_label_element "549|Facebook" "549|Instagram" "990|Pakkeløsning"]

  Tilleggsprodukter:

  Animasjon logo?

  [select_custom anilogo "0|Nei takk" "1490|Ja takk"]

  Logo?

  [select_custom logo "0|Nei takk" "2990|Ja takk"]

  Drone?

  [checkbox_custom drone use_label_element "2290|Dronevideo (1-2min)" "1290|Dronefoto (5 luftfoto)" "2990|Pakkeløsning"]

  Ansattfoto? (antall ansatte)

  Etableringspris:

  [calculated Totalt id:totalsum-special-cf7 "nettside + bevegendeinnhold + booking + nettbutikk + logo + anilogo + drone + (ansatteantall * 349)"]

  Serviceavtale per mnd:

  [calculated Totaltprmnd id:totalsum-special-cf7 "servicenettside + websupport + (epostantall * 49) + (domeneantall * 49) + (servicesosial * sosialantall) + annonseringsosial"]

  Kontakt info:

  Firma navn: (*)

  Kontaktperson: (*)

  Orgnr: (*)

  Telefon: (*)

  E-post: (*)

  Faktura E-post: (*)

  Adresse: (*)

  Kontaktperson hos oss: (*)

  Godkjenner du tilbudet?: (*)

  Signatur: (*)

  Noe ekstra?: